Property Grids

Grid Version 1

Villa with pool

 • 1,599,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Modern apartment on the bay

 • 4,500VNĐ/mo
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Luxury home for sale

 • 459,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • Giường: 3
 • Nhà tắm: 2
 • 3410 Sq Ft
Nổi bật

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
 • Nhà tắm: 1
 • 2350 Sq Ft
Nổi bật

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Grid Version 2

Villa with pool

 • 1,599,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Modern apartment on the bay

 • 4,500VNĐ/mo
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Luxury home for sale

 • 459,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • Giường: 3
 • Nhà tắm: 2
 • 3410 Sq Ft
Nổi bật

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
 • Nhà tắm: 1
 • 2350 Sq Ft
Nổi bật

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Grid Version 3

Villa with pool

 • 1,599,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Modern apartment on the bay

 • 4,500VNĐ/mo
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Luxury home for sale

 • 459,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • Giường: 3
 • Nhà tắm: 2
 • 3410 Sq Ft
Nổi bật

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
 • Nhà tắm: 1
 • 2350 Sq Ft
Nổi bật

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Penthouse apartment

 • 876,000VNĐ
 • Giường: 3
 • Nhà tắm: 2
 • 2560 Sq Ft
Nổi bật

Grid Version 4

Villa with pool

 • 1,599,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Modern apartment on the bay

 • 4,500VNĐ/mo
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Luxury home for sale

 • 459,000VNĐ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 2
 • 1200 Sq Ft
Nổi bật

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • Giường: 3
 • Nhà tắm: 2
 • 3410 Sq Ft
Nổi bật

Compare listings

So sánh